Nearos by LATREIA

Bone Circle Pendant (Black) with Sand stone beads necklace

Nearos by LATREIA

Bone Circle Pendant with Sand stone beads necklace

Nearos by LATREIA

Bone Lightning Pendant with chain

Nearos by LATREIA

Big Claw Pendant “Croco”

Nearos by LATREIA

Mini Claw Pendant “Croco”